Blader terug Blader vooruit

Hartelijk welkom op mijn site

 

"Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.                              1 Kron. 29:11                                                                      

Wij worden als mensen uitgenodigd om te delen in de liefde, schoonheid, zuiverheid, vergevingsgezindheid en bevrijdende kracht van onze Heer! Door in ons leven en in de gemeente God te aanbidden raken we op Hem gericht en mogen we open komen voor zijn aanwezigheid in ons leven. "Bedenk de dingen die boven zijn....", "Uw Koninkrijk kome...", "Zoek Mij en leef...." allemaal aanmoedigingen om te focussen op onze Heer.

Muziek helpt daarin enorm. Ik heb veel ervaring opgedaan als aanbiddingsleider, zanger en spreker en mijn levenstekst is:

 

De liefde van Jezus werkt bevrijdend en veranderend! 

 

 

"Looft de Here, roep zijn Naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig." Psalm 105:1, 2 en 4

Ik heb door de jaren heen door mijn bediening veel mensen mogen brengen naar het liefdevolle hart van de Vader. Mensen die een openbaring van God en zijn Zoon Jezus mochten krijgen tijdens de tijden van lofprijzing en aanbidding, tijdens het spreken en mijn zang. Het is zo mooi dat God zijn liefde wil openbaren wanneer zijn kinderen Hem zoeken, aanroepen en aanbidden.

Yes!!! No religion, only relation. Reaction through connection! No prescription by law but benediction through his love! Not only Bible information but, with that, great spiritual transformation! I worship His Kingship! I love His love, goodness and mercy! O yes I do!!

Hieronder een geweldig lied: 'Offering' - 'Offer van aanbidding', geschreven door Paul Baloche en zeer mooi vertaald door Tanja Lagerström en door mij samen met Kinga Ban en koor ingezongen. CD: Zing een nieuw lied (vol. 1)


 

 

Info & Boekingen:
06 420 190 44
Ik wil contact over: